Üdvözöljük az EMAS Magyarországi weboldalán!
Keresés
>>>   A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásba vételi kérelmének formanyomtatványa   <<<
>>>   az alábbi linkről letölthető.   <<<
 
Hírek
Az EMAS bemutatása
Az EMAS bevezetésének lépései
Art. 49. cikk bizottsági ülések napirendjéről
EMAS Kerekasztal
Nyilvántartás
Magyarországon akkreditált hitelesítők
Hasznos információk
Fogalomtár
Jogszabályok
GYIK
Kapcsolat

Fogalomtár

Megjegyzés: A fogalomtár segítséget nyújt az EMAS rendelet szóhasználatának megismeréséhez.
(A hivatalos fogalommeghatározások EMAS rendelet 2. cikk)

környezeti tényező
A szervezet tevékenységeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásban van, vagy lehet a környezettel (EMAS Rendelet VI. Melléklete); jelentős az olyan környezeti tényező, amelynek jelentős környezeti hatása van, vagy lehet.

környezeti hatás
A környezetben okozott bármilyen - akár kedvező, akár kedvezőtlen - változás, amely részben vagy egészben a szervezet tevékenységéből, termékeiből vagy szolgáltatásaiból származtatható.

környezeti teljesítmény
A szervezet vezetésének, a káros környezeti hatások csökkentése, illetve kiküszöbölése terén elért eredményei.


környezeti teljesítmény folyamatos javítása
A szervezet környezeti tényezőire és azok káros környezeti hatásaira vonatkozó, a szervezet vezetésének intézkedéseihez kapcsolódó, évről-évre mérhető környezetvédelmi eredmények. A környezeti teljesítmény javításának nem szükségszerűen kell egyidejűleg megvalósulni a tevékenység minden területén.

környezeti politika
A környezetvédelem területén a szervezet általános céljai és cselekvési elvei, beleértve a környezettel kapcsolatos összes vonatkozó jogszabályi követelmény betartását és a környezeti teljesítmény folyamatos javítása melletti elkötelezettséget. A környezeti politika biztosítja a kereteket a környezeti célok és előirányzatok meghatározásához és felülvizsgálatához.

szennyezés megelőzése
Az olyan eljárások, gyakorlat, anyagok vagy termékek alkalmazása, amelyek megelőzik, vagy csökkentik a szennyezést. Beletartozhat a hulladékok hasznosítása és kezelése, a technológiai módosítások, az ellenőrzési mechanizmusok, valamint az erőforrások és a helyettesítő anyagok hatékony használata.

környezeti állapotfelmérés
A szervezet tevékenységeivel kapcsolatos környezetvédelmi kérdések vizsgálata és a szervezet teljesítményének kezdeti átfogó elemzése (EMAS rendelet VII. melléklete).

környezeti cél
A környezeti politikában meghatározott cél, amit egy szervezet el akar érni, és amit, ha lehetséges, számszerűsítve határoznak meg.

környezeti célkitűzés(előirányzat)
A szervezet egészére vagy annak részeire vonatkozó - ahol lehet részletesen számszerűsített -teljesítmény-követelmény, amelyet a környezeti célok elérése érdekében kell meghatározni és teljesíteni.

környezeti program
A környezeti célok és célkitűzések elérése érdekében bevezetett vagy tervezett intézkedések (felelősségi körök, eszközök és határidők) meghatározása

környezetvédelmi vezetési rendszer
Az általános vezetési rendszernek a környezetvédelmi tevékenységet koordináló része.

szervezet
Saját funkciókkal és vezető ülettel rendelkező társaság, vállalat, cég, vállalkozás, hatóság vagy intézmény, vagy ezek része vagy kombinációja, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e cégbejegyzéssel, illetve jegyzik-e a tőzsdén.
Az EMAS keretében szervezetként nyilvántartásba vehető egység meghatározásánál egyeztetni kell a környezetvédelmi hitelesítővel, és szükség esetén az illetékes ületekkel, de a nyilvántartott szervezet nem lépheti túl az adott tagállam határait. A legkisebb figyelembe vehető egység a telephely.
Az EMAS-ban nyilvántartásba vehető egység lehet kisebb a telephelynél, ilyen például a saját tevékenységekkel rendelkező alegység.

akkreditálási rendszer
Tagállamok által kijelölt pártatlan intézményeknek a környezetvédelmi hitelesítők akkreditálására és felügyeletére kidolgozott eljárási rendszere.

környezetvédelmi hitelesítő
A szervezettől független személy vagy szervezet, aki/amely akkreditációval rendelkezik a szervezet környezetvédelmi nyilatkozatának hitelesítésére.

érdekelt fél
A szervezet környezeti hatásaival érintett személy vagy csoport. ( tulajdonosok, lakókörnyezet, civil szervezetek hatóságok stb)

környezetvédelmi nyilatkozat
Olyan részletes tájékoztatót jelent, ami tartalmazza a következőket:
  1. a szervezet bemutatása, összefoglalás a tevékenységről, termékekről, szolgáltatásokról és esetleges anyavállalati kapcsolatokról.
  2. a környezeti politika és a környezetvédelmi vezetési rendszer rövid leírása
  3. a tevékenységek jelentősebb környezetvédelmi hatásainak leírása és magyarázata
  4. a fontosabb környezeti célok és célkitűzések leírása
  5. a szervezet tervezett céljaihoz képest elért környezetvédelmi teljesítmény bemutatása lehetőség szerint számszerűsített adatok segítségével
  6. Beszámoló a környezeti teljesítmény egyéb tényezőire vonatkozó, többek között a jelentős környezeti hatásokkal kapcsolatos jogszabályi előírások teljesítéséről
  7. a környezetvédelmi hitelesítő neve és akkreditációs száma, valamint az érvényesítés időpontja
ellenőr
A szervezet állományához tartozó, vagy a szervezeten kívüli, a szervezet felső vezetése nevében eljáró, egyénileg vagy csoportban tevékenykedő, a szükséges szaktudással rendelkező, és az objektív értékítélethez az ellenőrzött tevékenységektől kellően független személyt vagy csapat.

ellenőrzési ciklus
Az az időszak, ami alatt egy szervezetnél az összes tevékenységet ellenőrzik (EMAS Rendelet II. melléklete).

környezetvédelmi ellenőrzés
A szervezet környezetvédelmi teljesítményének rendszerszemléletű, dokumentált, rendszeres és objektív értékeléséből álló vezetési eszköz, melynek feladata:
  1. A környezeti hatást kiváltható gyakorlatnak vezetői szintű ellenőrzése;
  2. A környezeti politikának való megfelelés értékelése
telephely
Adott földrajzi helyen minden, a szervezet vezetésének ellenőrzése alatt álló terület.

Illetékes ület
Tagállamok által kijelölt pártatlan intézmény, amely a hitelesített környezetvédelmi nyilatkozattal rendelkező szervezetek nyilvántartásáért felelős.



készítette a CARNATION
© Copyright 2005 EMAS Minden jog fenntartva EU EMAS honlapja Oldaltérkép Látogatóink száma: 1591046
Főoldal