Üdvözöljük az EMAS Magyarországi weboldalán!
Keresés
>>>   A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásba vételi kérelmének formanyomtatványa   <<<
>>>   az alábbi linkről letölthető.   <<<
 
Hírek
Az EMAS bemutatása
Az EMAS bevezetésének lépései
Bevezést segítő útmutatók
A környezetvédelmi nyilatkozat
Art. 49. cikk bizottsági ülések napirendjéről
EMAS Kerekasztal
Nyilvántartás
Magyarországon akkreditált hitelesítők
Hasznos információk
Fogalomtár
Jogszabályok
GYIK
Kapcsolat

Az EMAS bevezetésének lépései

Vezetői döntés

Az első és legfontosabb lépés a vezetői döntés arról, hogy megismervén a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) által támasztott követelményeket, a szervezet szellemi és anyagi erőforrásainak mozgósításával, felkészül az EMAS rendszer szerinti közös európai uniós nyilvántartásban való részvételre.

Előzetes környezeti állapotfelmérés

Az EMAS rendszer előírja, hogy egy előzetes környezeti állapotfelmérést kell készíteni. Az állapotfelmérés kitér:

 • a szervezetre vonatkozó jogszabályi, szabályozási és egyéb követelmények felmérésére
 • a szervezet tevékenységével érintett minden környezeti hatást kiváltó környezeti tényező felmérésére
 • a környezeti hatások jelentőségének felmérésére szolgáló kritériumok meghatározására
 • a környezetvédelmi vezetési gyakorlat felmérésére
 • korábbi események vizsgálatából kapott visszajelzések értékelésére

Környezetvédelmi vezetési rendszer

Környezetvédelmi vezetési rendszert kell kiépíteni.

Európában, de Magyarországon is sok szervezet rendelkezik az ISO 14001 szabvány szerinti nemzetközi tanúsítvánnyal. A 2001-ben érvénybe lépett új Rendelet kiemelten kezeli az Európai Unió által átvett EN ISO 14001 szabványt, ezért I. mellékletében úgy fogalmaz, hogy a környezetvédelmi vezetési rendszer az alábbi követelményeknek feleljen meg (lásd. EN ISO 14001:1996 4. pontja):

 • Általános követelmények
 • Környezeti politika
 • Tervezés
 • Bevezetés és működés
 • Ellenőrzés
 • Vezetőségi felűlvizsgálat

A környezetvédelmi vezetési rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a jelentős környezeti hatást okozó környezeti tényezőket szigorúan dokumentálva, mutatószámok képzésével és megválasztásával a szervezet környezeti teljesítményének évről-évre történő javítását a hatóságok, a nyilvánosság és más érdekelt felek igényeinek megfelelő módon összeállítsa és nyilvánosságra hozza.

Amivel az EMAS-t megvalósító szervezetnek kiemelten foglalkozni kell:

 • Jogi megfelelés
 • Környezeti teljesítmény
 • Külső kommunikáció
 • Alkalmazottak bevonása

A belső ellenőrzés

A belső ellenőrzésnek (amelyet a Rendelet szerint végezhet szervezet által megbízott külső személy vagy szervezet is) biztosítania kell, hogy a szervezet tevékenysége, különös tekintettel azokra a tevékenységekre, melyeknek jelentős a környezeti hatása, a kidolgozott eljárásoknak megfelelően valósuljon meg. Lehetőség van az ellenőrzés során eljárási problémák megállapítására és kijavítására. Az ellenőrzésen vizsgálni kell a környezetvédelmi vezetési rendszert, a szervezet politikájának és programjának való megfelelést, különös tekintettel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelésre.

Környezetvédelmi nyilatkozat készítése

A szervezet a környezetvédelmi nyilatkozat készítésével teljesíti azt az EMAS rendszer szerinti követelményt, ami a tájékoztatási kötelezettséget írja elő számára. Ez a tájékoztatási kötelezettség az EMAS rendszer szerinti működés alapelvárása, ettől várják a jogszabály alkotói annak a bizalomnak az erősödését, amely biztosíthatja a szervezet tevékenységének folytatását a környezetében élők támogatása mellett. Ezért a Rendelet előírja, hogy évente lehetővé kell tennie az állampolgárok, zöld szervezetek és más érdekelt felek számára a szervezetek környezeti teljesítményének javítására tett folyamatos erőfeszítéseknek és eredményeknek megismerhetőségét és nyomonkövethetőségét.

A környezetvédelmi nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell:

 • a szervezetnek és az esetlegesen fennálló anyaszervezettel való kapcsolatának világos és egyértelmű bemutatását, tevékenységeinek, termékeinek, szolgáltatásainak leírását,
 • a szervezet környezeti politikájának és környezetvédelmi vezetési rendszerének bemutatását,
 • a jelentős környezeti hatásokat kiváltó közvetlen és közvetett környezeti tényezőinek leírását, és a tényezőkkel kapcsolatos hatások jellemzését,
 • a jelentős környezeti tényezőkkel és hatásokkal kapcsolatos környezeti célok és előirányzatok leírását,
 • a szervezetről rendelkezésre álló teljesítményadatok összegzését, a jelentős környezeti hatásokra vonatkozó környezeti célokkal, előirányzatokkal való összehasonlítását, ilyenek pl. a hulladéktermelés, a nyersanyag és energia felhasználás, szennyezőanyag kibocsátás, zaj stb. az adatoknak lehetővé kell tenniük az évenkénti összehasonlítást a szervezet környezeti teljesítményének alakulásának megismertetése céljából,
 • a jelentős környezeti tényezőkkel kapcsolatos hatályos jogi előírások betartásának bemutatását,
 • a környezetvédelmi hitelesítő nevét és az akkreditálásának számát, és az érvényesítés időpontját.

A környezetvédelmi nyilatkozattal szembeni elvárások:

A környezetvédelmi vezetési rendszer adatokat szolgáltat a szervezet környezeti teljesítményének bemutatásához. A Rendelet  a környezeti teljesítmény értékeléséhez alapmutatókat rendel, melyek segítik a szervezeteket a megfelelő, közérthető környezetvédelmi nyilatkozat készítésében. Csak a szűámukra releváns mutatókról kell jelentést készíteniük.

A mutatószámokkal szemben támasztott követelmények:

 • pontosan határozza meg a szervezet teljesítményét
 • érthető és egyértelmű legyen
 • éves összehasonlítást biztosítson
 • ágazati, nemzeti, regionális mutatószámokkal való összehasonlításra alkalmas legyen
 • a jogszabályi megfeleltetéssel való összehasonlításra alkalmas legyen

Az alapmutatók fajtái:

 • energiahatékonyság,
 • anyagfelhasználás hatékonysága,
 •  víz,
 •  hulladék,
 • biológiai sokféleség és
 • kibocsátások.

A szervezetek nyilvántartásba vétele

A hitelesített környezetvédelmi nyilatkozattal rendelkező szervezet, a tagállamok által meghatározott formában benyújtja adatait, a hitelesített környezetvédelmi nyilatkozatát, kifizeti a tagállamonként eltérő mértékű nyilvántartásba vételi díjat, a tagállam által kijelölt szervezetnek. A nyilvántartás vezetésére kijelölt szervezet a hitelesített környezetvédelmi nyilatkozatot (nyilatkozatokat) továbbítja a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz, annak megállapítására, hogy a szervezet teljesíti-e a Rendelet által meghatározott valamennyi követelményt. A nyilvántartás vezetésére felhatalmazott szervezet a hatósági jóváhagyást követően, ellenőrzi a környezetvédelmi hitelesítő akkreditációját és amennyiben mindent megfelelőnek talál, nyilvántartásba veszi a kérelmező szervezetet és nyilvántartási számot ad neki. Amennyiben a kötelezettségeknek a szervezet nem felel meg, a nyilvántartásba vételt, a nyilvántartás vezetésére feljogosított szervezet, a Rendeletben szabályozott módon és esetekben, megtagadhatja. A nyilvántartásba vétel alapján a szervezet az EMAS védjegy használati jogosultságát is megszerzi.

Minden tagország, saját területén kijelöli azt a független szervezetet amely, a tagállamok egységes gyakorlata szerint, az arra alkalmas szervezeteket nyilvántartásba vegye, az Európai Bizottságot havonta tájékoztassa a környezetvédelmi hitelesítők és a nyilvántartásba vett szervezetek aktuális jegyzékéről. 
Magyarországon a nyilvántartás vezetésére feljogosított szervezet  az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.

A környezetvédelmi nyilatkozat nyilvánosságra hozatala

A szervezetek a nyilvánosság különböző köreinek készítik a környezetvédelmi nyilatkozatukat, ennek megfelelően a környezetvédelmi nyilatkozatnak, olyannak kell lennie, hogy a megcélzott közösség tájékozódási igényét kielégítse. Minden megcélzott érdekelt fél csoportjának készített környezetvédelmi nyilatkozatot hitelesíttetni kell. A környezetvédelmi hitelesítő aláírásával azt igazolja, hogy a nyilatkozat adatai:

 • pontosak és nem félrevezetők
 • lényegesek és ellenőrzöttek
 • megfelelő összefüggésben kerültek felhasználásra
 • reprezentatív a szervezet általános környezeti teljesítménye szempontjából
 • nem félreérthető
 • a szervezet környezeti hatásai szempontjából meghatározó

A környezetvédelmi hitelesítő igazolja továbbá azt is, hogy a környezetvédelmi nyilatkozat a szervezet legutóbbi környezetvédelmi nyilatkozata alapján készült (kivéve az első nyilvántartásba vételt) és az érdekelt felek bármely csoportja, vagy a szervezet tevékenységében érdekelt bármely személy könnyen és szabadon hozzáférhet.

Több telephellyel rendelkező szervezet esetén, a környezetvédelmi nyilatkozatnak jól elkülönülten kell a helyi sajátosságokat feltárnia és a tájékoztatót helyben, a szokásos módon is nyilvánosságra kell hozni a szervezet nyilvántartásának fenntartására.

A környezetvédelmi nyilatkozat évenkénti frissítése és háromévenkénti megújítása

Az a szervezet, amely részt vesz a közösségi nyilvántartási rendszerben, néhány kötelezettséget is felvállal. Egyik ezek közül az, hogy környezetvédelmi nyilatkozatát évente frissíti, háromévenként megújítja, hitelesítteti és nyilvánosságra hozza.

Az EMAS (III) rendelet eltérést tartalmaz a kis- és középvállalkozásokra nézve, a Rendelet által szabályozott módon, az előírt feltételek teljesülése esetén, az évenkénti frissítési kötelezettségről két évre, a három évenkénti környezetvédelmi nyilatkozat érvényesítés gyakoriságról négy évre ad eltérési lehetőséget.





Az EMAS bevezetésének lépései

készítette a CARNATION
© Copyright 2005 EMAS Minden jog fenntartva EU EMAS honlapja Oldaltérkép Látogatóink száma: 1591031
Főoldal