Üdvözöljük az EMAS Magyarországi weboldalán!
Keresés
>>>   A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásba vételi kérelmének formanyomtatványa   <<<
>>>   az alábbi linkről letölthető.   <<<
 
Hírek
Az EMAS bemutatása
Röviden az EMAS-ról
Környezetvédelmi vezetési rendszerek (EMS)
EMAS az EU-ban
EMAS Magyarországon
Az EMAS bevezetésének lépései
Art. 49. cikk bizottsági ülések napirendjéről
EMAS Kerekasztal
Nyilvántartás
Magyarországon akkreditált hitelesítők
Hasznos információk
Fogalomtár
Jogszabályok
GYIK
Kapcsolat

EMAS és ISO14001: különbségek és hasonlóságok

Az EMAS az Európai Unió rendelete, az MSZ EN ISO14001 a Nemzetközi Szabványügyi ület által kiadottnemzetközi szabvány. A két szabályozás formai megjelenésében fennálló eltérés a környezetvédelmi vezetési rendszereket bevezető szervezetek számára nem jelent lényegi különbséget, azt az Európai Uniós szabályozás által a tagállamok és a Közösség számára meghatározott kötelező érvényű előírások indokolják.

Az EMAS és az MSZ EN ISO14001 által meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek célja, az azokat alkalmazó szervezetek környezeti teljesítményének a javítása.

Az EMAS felülvizsgálatakor a Bizottság úgy döntött, hogy az EMAS rendelet egy az egyben átveszi a nemzetközi szabvány 4. pontjának felépítését a vezetési rendszer kiépítése során és néhány területen szigorúbb elvárásokat támaszt. Ez megkönnyíti azon szervezetek dolgát, melyek MSZ EN ISO14001 szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkeznek és tovább szeretnének lépni az EMAS irányába.


Az EMAS és az MSZ EN ISO14001 közötti eltérések

Az EMAS rendelet követelményei az alábbi pontokban térnek el az MSZ EN ISO14001 követelményeitől:
 • Előzetes átvilágítás: az EMAS megköveteli a hitelesítés előtt álló szervezet előzetes környezeti átvilágítását, míg a nemzetközi szabvány nem.

 • Nyilvánosság: az EMAS megköveteli, hogy a vállalati környezeti politika, a környezeti program, a környezetvédelmi vezetési rendszer és a környezeti teljesítményre vonatkozó számszerűsített adatok nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek a környezeti nyilatkozat részeként. Az MSZ EN ISO14001 ezzel szemben csak a környezeti politika nyilvánosságát követeli meg.

 • Ellenőrzés Az EMAS rendelet előírja a környezeti nyilatkozat érvényesítésének időintervallumait, az ISO 14401 nem.

 • Szerződő partnerek és beszállítók: az EMAS rendelet előírja a közvetett környezeti hatások, így a beszállítók tevékenységének számbavételét is. A szervezetnek törekednie kell arra, hogy a szerződéses partnerei is feleljenek meg környezeti politikájának. Az MSZ EN ISO14001 megköveteli, hogy a releváns eljárásnál kommunikáljanak a szerződő vállalkozásokkal és szállítókkal.

 • Elkötelezettségek és követelmények: Lényegi különbség a két rendszer között, hogy az EMAS megköveteli a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést, míg a nemzetközi szabvány megelégszik az arra való törekvés szándékának a kinyilatkoztatásával.

Az EMAS bevezetése az MSZ EN ISO14001 szerint tanúsított szervezeteknél

A 2001. évi EMAS rendelet megkönnyíti az EMAS bevezetését az MSZ EN ISO14001 szerint tanúsított szervezetek számára. A szervezeteknek néhány kisebb változtatáson kívül azonban többletkövetelményeket is teljesíteniük kell az EMAS szerinti hitelesítés megszerzéséhez.

A szükséges kiegészítések az EMAS megszerzéséhez:
 1. Előzetes környezeti átvilágítás - Az EMAS megköveteli az előzetes környezeti átvilágítást annak érdekében, hogy a szervezetek felmérjék környezeti teljesítményüket. Ha egy szervezet már tanúsította környezetközpontú irányítási rendszerét (KIR) a nemzetközi szabvány szerint, akkor nem feltétlenül szükséges a környezeti átvilágítás elvégzése amennyiben az EMAS Rendelet VI. mellékletében ismertetett környezeti tényezők azonosításához és értékeléséhez szükséges tájékoztatást a rendszer szolgáltatja.

 2. Környezeti nyilatkozat - A szervezetnek környezeti nyilatkozatot kell készítenie, mely a környezetvédelmi vezetési rendszer ellenőrzésén alapul. Ellenőrizniük kell a környezeti nyilatkozatban leírtak végrehajtását az EMAS Rendelet III. melléklete alapján és minden a rendszer által meghatározott adatot vizsgálniuk kell. Biztosítani kell ezen adatok hitelességét a környezeti nyilatkozatban.

 3. A környezeti nyilatkozat és környezeti teljesítmény hitelesítése - Az EMAS hitelesítéséhez a környezeti nyilatkozat független szervezet általi hitelesítése szükséges. E folyamat során azt ellenőrzik, hogy a nyilatkozat megfelel-e az EMAS Rendelet III. mellékletében lefektetett követelményeknek és hozzáférhető-e a nyilvánosság számára.
Az MSZ EN ISO14001 szerint működő vállalkozásoknak továbbá az alábbi pontokon kell változtatásokat eszközölniük:
 1. Környezeti politika - bár az ISO14001 előírja az elkötelezettséget a törvényi előírásoknak, de megszerzésének nem feltétele a releváns környezetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés. Ezért az EMAS szerinti hitelesítés megszerzéséhez ezt bele kell foglalni a környezeti politikába és gondoskodni kell ennek betartásáról.

 2. Tervezés - Az EMAS rendelet specifikus követelményeket állít a környezeti tényezők meghatározására vonatkozóan, míg az MSZ EN ISO14001 esetében ez kevésbé szabályozott terület.
  A szervezeteknek meg kell vizsgálniuk minden környezeti tényezőt az előzetes környezeti átvilágítás során. A figyelembe vett és lejegyzett tényezőket és hatásokat ki kell egészíteni, ahol az szükséges.

 3. Megvalósítás - Az EMAS egyik követelménye, az alkalmazottak aktív részvételének elvárása a környezeti program megvalósításában, javításában. Ezt többféle módon is meg lehet valósítani, például környezetvédelmi bizottság felállításával, egy ún. "javaslatok könyve" bevezetésével vagy projektalapú csoportmunkával.

  A szervezeteknek vizsgálniuk kell, hogy a velük szerződő felek és szállítók kielégítik-e a szervezet környezeti politikáját.

 4. Ellenőrző és javító intézkedések - Az auditok gyakorisága nincsen meghatározva az MSZ EN ISO14001 szerint tanúsított szervezeteknél, az EMAS rendelet szerint azonban az ellenőrzések gyakorisága nem lehet hosszabb mint három év.

Az EMAS bevezetése az MSZ EN ISO14001 szerint tanúsított szervezeteknél

Előzetes környezeti átvilágítás

az EMAS Rendelet VII. melléklete tartalmazza az elemeket
Környezeti politika

előzetes megfelelés a jogszabályoknak,
folyamatos javítása a környezeti teljesítménynek
Tervezés

tartalmazza a környezeti átvilágításban megjelenő összes elemet
Megvalósítás

alkalmazottak bevonása,
szállítók és szerződő felek megfelelése
Ellenőrzés és javító akciók

felülvizsgálat legalább 3 évenként,
beszámoló a környezetvédelmi vezetési rendszerről és a környezeti teljesítményről
Vezetőségi átvilágítás
Környezeti nyilatkozat

az EMAS Rendelet III. melléklet követelményei alapján
Környezeti nyilatkozat hitelesítése

akkreditált környezetvédeli hitelesítő által
érvényesítve évente, felülvizsgálva 3 évente
hozzáférhető az érdekelt feleknek

Környezetvédelmi vezetési rendszerek (EMS)

készítette a CARNATION
© Copyright 2005 EMAS Minden jog fenntartva EU EMAS honlapja Oldaltérkép Látogatóink száma: 1591042
Főoldal