Üdvözöljük az EMAS Magyarországi weboldalán!
Keresés
>>>   A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásba vételi kérelmének formanyomtatványa   <<<
>>>   az alábbi linkről letölthető.   <<<
 
Hírek
Az EMAS bemutatása
Röviden az EMAS-ról
Környezetvédelmi vezetési rendszerek (EMS)
EMAS az EU-ban
EMAS Magyarországon
Az EMAS bevezetésének lépései
Art. 49. cikk bizottsági ülések napirendjéről
EMAS Kerekasztal
Nyilvántartás
Magyarországon akkreditált hitelesítők
Hasznos információk
Fogalomtár
Jogszabályok
GYIK
Kapcsolat

Az EMAS bevezetésének és működtetésének a költségei

A környezetvédelmi vezetési rendszerek bevezetésének és működtetésének a költségeit általában két részre szokták osztani: külső és belső költségekre.

Az EMAS bevezetésével kapcsolatban a szervezeteknél szükségszerűen felmerülő külső költségeket a hitelesítés költsége, valamint a nyilvántartásba vételi díj jelenti. További költséget jelent, ha a szervezet tanácsadó segítségét is igénybe veszi a rendszerépítés során. Ez kiterjedhet a teljes rendszer kiépítésére vagy bizonyos részfeladatok ellátására (pl. az előzetes átvilágítás, elő-ellenőrzés elvégzésére, a vezetők és alkalmazottak képzésére, stb.).
Magyarországon még nem történt felmérés az EMAS szervezet kiépítésére és a hitelesítői tevékenységre vonatkozó átlagos költségek meghatározásához.

A nyilvántartásba vételi díjat a nyilvántartásba vételt végző Illetékes ületneknek kell megfizetni. Az EMAS (III) rendelet elvárása, hogy a tagállamok a szervezet méretével és az elvégzendő munkával arányosan, diferenciáltan állapítsáj meg a díjat a vállalkozások számára.
Magyarországon -a kezdeti díjmentes időszakot követően,- a rendelet követelmeényei szerint kerültek a díjak kialakításra.

A rendszerek kiépítésével kapcsolatos további költség a vállalat - EMAS szerint kötelezően elkészítendő - környezeti nyilatkozatának a publikálása, mely magában foglalja az adatgyűjtés, a design, a grafikai tervezés, a nyomtatás és terjesztés költségeit. E költségeket csökkenteni lehet az interneten történő publikálással vagy a nyomtatott kiadvány CD-ROM-mal történő helyettesítésével.

A környezetvédelmi vezetési rendszerek bevezetésének és fenntartásának a költségei között leggyakrabban a fentiekben ismertetett külső költségeket szokás számba venni. Azonban az ezeken felül jelentkező belső költségek sokszor jóval meghaladják ezeket a költségeket.

A belső költségek közé tartoznak a rendszer kiépítésével kapcsolatban felmerülő erőforrásigények, mint például a vezetők és alkalmazottak munkája, a tájékoztatás és az oktatások megszervezése, lebonyolítása, az esetleges átszervezésekkel kapcsolatos költségek, a dokumentumkezelési rendszer kialakítása és fenntartása, stb. Sok esetben a rendszer bevezetésével párhuzamosan, a hitelesítés érdekében a szervezetek konkrét környezetvédelmi intézkedések meghozatalára is kényszerülnek. Vállalkoznak például egy-egy elavult technológia felújítására vagy cseréjére. Ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy az intézkedéssel kapcsolatban jelentkező költségek mely részét lehet a rendszer kiépítésének a terhére írni, hiszen gyakori, hogy a beruházás amúgy is megvalósult volna egy későbbi időpontban, tehát hiba lenne a költségeket teljes mértékben a rendszer bevezetésének a költségeként elkönyvelni.
A rendszerek hitelesítését megelőzően általában számos apróbb intézkedés megvalósítására is sor kerül (mint például a veszélyes anyagok tárolásának a megfelelő megoldása, a szivárgások megszüntetése, az általános rend és tisztaság megteremtése, stb.). Ezek az intézkedések legtöbbször nem igényelnek jelentős összegeket, mégis javíthatják a szervezet környezeti teljesítményének a megítélését.

Fontos részei a belső költségeknek a rendszer bevezetése és működtetése által lekötött erőforrások. Ezek mértéke függ a szervezet méretétől, a telephelyek számától, a már korábban kialakított vezetési rendszer(ek) létezésétől, felépítésétől és nem utolsó sorban a környezeti hatások komplexitásától. Kisebb cégeknél a bevezetés néhány hónapot vesz igénybe, míg a több telephellyel is rendelkező szervezeteknél akár évekig is eltarthat. Általánosságban is elmondható, hogy minél bonyolultabb a szervezet, illetve minél komolyabbak annak környezeti hatásai, annál több emberi és anyagi erőforrást igényel a rendszer bevezetése és fenntartása.

Az EMAS szerinti rendszer bevezetése és nyilvántartásba vétele határozza meg a legnagyobb költségeket. Ezután a rendszer fenntartása és folyamatos javítása, a hitelesítés megújítása már kisebb erőfeszítést igényel és egyre inkább rutintevékenységgé válik a rendszer üzemeltetését végző alkalmazottak számára.

A rendszerek bevezetésének a költségeit csökkenthetik a vállalatok számára a tagállamokban rendelkezésre álló támogatási források. Magyarországon 2002. óta szinte folyamatos az elnyerhető támogatás a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését vállaló szervezetek számára, többnyire valamilyen fejlesztési projekt megvalósítása keretében.Kapcsolódó linkek


Röviden az EMAS-ról

készítette a CARNATION
© Copyright 2005 EMAS Minden jog fenntartva EU EMAS honlapja Oldaltérkép Látogatóink száma: 1591029
Főoldal