Üdvözöljük az EMAS Magyarországi weboldalán!
Keresés
>>>   A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásba vételi kérelmének formanyomtatványa   <<<
>>>   az alábbi linkről letölthető.   <<<
 
Hírek
Az EMAS bemutatása
Röviden az EMAS-ról
Környezetvédelmi vezetési rendszerek (EMS)
EMAS az EU-ban
EMAS Magyarországon
Az EMAS bevezetésének lépései
Art. 49. cikk bizottsági ülések napirendjéről
EMAS Kerekasztal
Nyilvántartás
Magyarországon akkreditált hitelesítők
Hasznos információk
Fogalomtár
Jogszabályok
GYIK
Kapcsolat

Az EMAS rendelet követelményei

A Bizottság feladatai

 A Bizottságnak az EMAS III. rendeletben meghatározott feladata, hogy biztosítsa a rendelet megfelelő bevezetését, értékelje és támogassa a megvalósítást a Közösség szintjén. A Bizottság információkat gyűjt a tagállamoktól a rendszer alkalmazásáról, annak érdekében, hogy az összegyűjtött információk alapján elősegíthesse a rendszer haékonyabb működését és terjedését (különös figyelmet szentelve bizonyos területeknek, például a kis- és közepes méretű vállalatoknak). A Bizottság referenciadokumentumok és útmutatók (felhasználói útmutató, Közösségen kívüli EMAS útmutató) kidolgozásával segíti elő az egységes alkalmazást Közösségi szinten. A Bizottság feladata továbbá a hitelesítők és EMAS szervezetek nyilvántartása, azok környezetvédelmi nyilatkozatainak megjelentetésével együtt. A Bizottság feladata az EMAS integrálása a Közösség egyéb politikáiba (új jogszabályok kidolgozásánál, hatályos jogszabályok felülvizsgálatánál) és azok végrehajtása, alkalmazása során.

A Bizottság jogalkotási és stratégiai munkáját egy tanácsadói bizottság (49. cikk bizottság) segíti,amelyben valamennyi tagország képviselteti magát. A bizottság évente kétszer ülésezik, annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje az EMAS bevezetésével járó gyakorlati tapasztalatokat.

Tagállami feladatok

A tagállamok feladata egyrészt az EMAS(III) rendeletben meghatározott rendszerek bevezetésével kapcsolatos intézményrendszer fenntartása, működtetése, az ehhez szükséges jogi szabályozórendszer kialakítása a szervezetek nyilvántartásba vételéről, valamint a nyilvántartásból való felfüggesztés és törlés feltételeiről. Tagállami feladat az EMAS rendszer népszerűsítése, alkalmazásának ösztönzése, támogatása, különösen a kis- és közepes vállalatok (KKV-k) körében. A Bizottsággal együtt törekedniük kell az EMAS szervezetek teljesítményének elismerésére más közösségi és nemzeti jogszabályokban is. 

Minden tagállam kijelöli a nemzeti – független és semleges – Illetékes ületét (Competent Body). Magyarországon az Illetékes ület a Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF), melynek feladata, hogy megszervezze a telephelyek nyilvántartásba vételének folyamatát, bevonva az illetékes környezetvédelmi hatóságokat, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségeket a szervezetek környezetvédelmi jogi megfelelésének ellenőrzésére. Az Illetékes ület további feladata, hogy beszedje az esedékes nyilvántartási díjat. Mindezek mellett, a rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, vagy megszegése esetén, jogában áll visszautasítani, felfüggeszteni és törölni a szervezeteket a nyilvántartásból. A nyilvántartott szervezetekről és a bekövetkezett változásokról az illetékes ület által vezetett tagállami nyilvántartási rendszer ad tájékoztatást ezen az internetes oldalon. Az EU Bizottság internetes oldalának naprakész információja érdekében, az illetékes ületek havi változásjelentéseket küldenek tagországi EMAS szervezetekről a Bizottsághoz. A tagországok Illetékes ületeiből létrehozott un. Illetékes ületek Fóruma a tagországi tapasztalatok, információk megosztására, a közösségi egységes eljárás megvalósítására jött létre. A Bizottsági útmutatókhoz szakmai javaslatokkal, értékelésekkel járul hozzá.

Az EMAS (III) rendelet értelmében a tagállamok akkreditáló ületei felelősek az EMAS hitelesítő szervezetek akkreditálásáért. Így Magyarországon a Nemzeti Akkreditáló ület (NAT) látja el a hazai környezetvédelmi hitelesítő szervezetek akkreditálását. Az EU akkreditálásra vonatkozó szabályozása értelmében a környezetvédelmi hitelesítő  személyek tevékenységét Engedélyező ületek végzi. Magyarországon az akkreditálásért felelős NAT kapott felhatalmazást az engedélyezési tevékenység ellátására is.

A környezetvédelmi vezetési rendszer bevezetése és működtetése a gazdálkodó szervezeteknél

A szervezetek a környezetvédelmi vezetési rendszerüket az EMAS III. Rendelet II.-IV mellékletében meghatározott követelmények alapján kell hogy megvalósítsák, amelyek közül a II. melléklet táblázatának A része megegyezik az ISO14001 szabvány 4. szakaszában rögzített követelményekkel. Az EMAS és az ISO14001 szerinti értelmezési különbségeket, valamint az EMAS további követelményeit a táblázat B része és a Rendelet további mellékletei tartalmazzák; ezek azonban a KIR-rel kapcsolatos alapkövetelményeket nem módosítják. Az EMAS megvalósítása és működtetése során figyelembe kell venni -amennyiben már kidolgozásra kerültek,- az adott ágazatra kidolgozott referencia dokumentumok követelményeit is.

A szervezeteknek igazolniuk kell, hogy megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak.

A nyilvántartásba vételt a szervezet telephelye szerinti tagország Illetékes ületénél lehet kezdeményezni. Több tagországban telephellyel rendelkező szervezetek egyetlen, un. egységes nyilvántartásba vételt is kérhetnek, amelyet a szervezet központja szerinti tagország Illetékes ületéhez kell benyújtani.

 

Röviden az EMAS-ról

készítette a CARNATION
© Copyright 2005 EMAS Minden jog fenntartva EU EMAS honlapja Oldaltérkép Látogatóink száma: 1591061
Főoldal