Üdvözöljük az EMAS Magyarországi weboldalán!
Keresés
>>>   A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásba vételi kérelmének formanyomtatványa   <<<
>>>   az alábbi linkről letölthető.   <<<
 
Hírek
Az EMAS bemutatása
Röviden az EMAS-ról
Környezetvédelmi vezetési rendszerek (EMS)
EMAS az EU-ban
EMAS Magyarországon
Az EMAS bevezetésének lépései
Art. 49. cikk bizottsági ülések napirendjéről
EMAS Kerekasztal
Nyilvántartás
Magyarországon akkreditált hitelesítők
Hasznos információk
Fogalomtár
Jogszabályok
GYIK
Kapcsolat

Röviden az EMAS-ról

Az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki a röviden EMAS néven ismertté vált tanácsi rendeletet (Eco-Management and Audit Scheme, (EEC) 1836/93). A Rendelet lehetőséget teremtett azon iparvállalatok számára, amelyek környezeti teljesítményük javítását tűzték ki célul, hogy önkéntesen közös Európai Uniós nyilvántartási rendszerben vegyenek részt, hitelesíttessék és hozzák nyilvánosságra környezevédelmi nyilatkozatukat. Az EMAS rendelet csak tagállami szinten ír elő kötelező érvényű feladatokat (az intézményrendszer kiépítésére, az információk közlésére vonatkozóan), míg a vállalatok és egyéb szervezetek részvétele az önkéntesség elvén alapul.
Az EC1836/93 számú EMAS rendelet 14. cikke lehetővé tette, hogy a tagországok más szektorokra is kiterjesszék az EMAS alkalmazását. Ez alapján néhány tagország az iparon kívül már más szektorokra is sikeresen alkalmazta az EMAS-t.
1997-től - a fenti irányzatot is figyelembe véve - folyamatosan megkezdődött az EMAS egy új változatára irányuló javaslat kidolgozása.

Az átdolgozott EMAS (II) rendeletet 2001-ben hirdették ki 761/2001/EK számmal. Az új rendelet a következőkben hozott változást:

 • Az EMAS hatókörét az összes szektorra kiterjesztette, beleértve a helyi önkormányzatokat és az oktatást is.
 • A rendelet átvette az ISO14001 szabvány által alkalmazott szerkezetet, ami megkönnyíti az ISO14001-es szabványnak megfelelő rendszerek EMAS szerinti hitelesítését.
 • Az EMAS rendelet szerint hitelesített szervezetek hivatalos irataikon, marketing anyagaikon feltüntethetik az új EMAS logót.
 • Megerősítette a környezetvédelmi nyilatkozat szerepét annak érdekében, hogy javítsa a kommunikációt a nyilvántartott szervezetek és azok tevékenységében érdekelt felek között.
 • Több figyelmet szentel a közvetett hatásoknak, beleértve a beruházásokat, adminisztratív és tervezési döntéseket, gyártási eljárásokat, a szolgáltatások választékát és összeállítását.

Az EMAS szerint bevezetett rendszereket az önkéntesség elvén alapuló önszabályozás körébe sorolják. Ez azt jelenti, hogy az EMAS rendelet nem kötelező érvényű a szervezetek számára, alkalmazása önkéntes, azonban amennyiben a szervezet meg akar felelni a rendszer követelményeinek, akkor célkitűzéseket kell felállítania a környezeti teljesítményére vonatkozóan és tevékenységét úgy kell alakítania, hogy az a célok elérése irányába haladjon. Az ilyen eszközök bizonyos mértékig helyettesíthetik, illetve kiegészíthetik a környezeti szabályozás kötelező érvényű eszközeit. Előnyük, hogy figyelembe veszik a szervezetek teljesítőképességét.

 

A Bizottság 196/2006/EK rendelete a 761/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének az EN ISO 14001:2004 európai szabvány figyelembevétele céljából történő módosításáról és a 97/265/EK határozat hatályon kívül helyezéséről.

A környezetvédelmi vezetési rendszerek (EMS)- és így az EMAS szerint hitelesített rendszerek - legfontosabb alapelvei a következők:

 • a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelmények betartása.
 • folyamatos fejlesztés (amely a Rendelet szerint a környezeti teljesítmény folyamatos javítását jelenti);
 • a környezetszennyezés megelőzése (azaz a megelőző jellegű környezetvédelmi megoldások előnyben részesítése a csővégi megoldásokkal szemben);

Mindezen követelmények iránymutatásul szolgálnak az EMAS-t alkalmazó szervezetek tevékenységéhez.

2009-ben az EMAS rendszer ismét felülvizsgálatra került, és az Európai Parlament és Tasnács 2009. november 25-én elfogadta, majd 2011. január 11-én hatályba lépett a 1221/2009/EK számú EMAS (III.) rendeletet. Főbb új elemei:

 • az EMAS szervezetek jogi megfelelése követelményének erősítése, a rendszer hitelességének javítására,
 • a kis- és közepvállalatok adminisztrációs és pénzügyi terheinek csökkentése, a hitelesítési és nyilvántartásba vételi eljárások gyakoriságának csökkentésével,
 • a több telephellyel rendelkező szervezetek adminisztrációs és pénzügyi terhei csökkentése egyetlen regisztrációs eljárás, az egyesített nyilvántartásba vételi eljárás bevezetésével,
 • az EMAS további erősítésére az EU-n kívüli szervezetek bátorítása az EMAS megszerzésére a globális EMAS bevezetésével,
 • az EMAS gyakorlati megvalósításának segítésére és egyben a hasonló szervezetek teljesítményének összehasonlíthatósága érdekében környezetvédelmi alapmutatók és az ágazati referencia dokumentumok bevezetése,
 • az EMAS megvalósításának megkönnyítésére tagországi információ-szolgáltatás bevezetése a szervezetek jogszabályi megfelelésre vonatkozóan,
 • az EMAS ismertségének javítására a tagországok és a Bizottság információs és népszerűsítési tevékenységének javítása,
 • egyetlen EMAS logó bevezetése az EMAS jobb, következetesebb kommunikálására.

Röviden az EMAS-ról

készítette a CARNATION
© Copyright 2005 EMAS Minden jog fenntartva EU EMAS honlapja Oldaltérkép Látogatóink száma: 730633
Főoldal